x

Grason menu Grason menu

Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ v gastronomii zrušeny!

Zaměstnavatel nově vstupní prohlídku nemusí požadovat u DPP a DPČ, kdy zaměstnanci konají práce výhradně zařazené do první nebo druhé nerizikové kategorie. Tuto povinnost upravila novela platná od 1.1. 2023. Dle ust. § 59 odst. 1 písm. b) bodu 2. z.č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku před […]

Sdílejte na:
Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ v gastronomii zrušeny!

Zaměstnavatel nově vstupní prohlídku nemusí požadovat u DPP a DPČ, kdy zaměstnanci konají práce výhradně zařazené do první nebo druhé nerizikové kategorie. Tuto povinnost upravila novela platná od 1.1. 2023.

Dle ust. § 59 odst. 1 písm. b) bodu 2. z.č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. DPP nebo DPČ), má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou. Zaměstnavatel vstupní prohlídku nemusí požadovat u DPP a DPČ, kdy zaměstnanci konají práce výhradně zařazené do kategorie první nebo druhé nerizikové.

Povinnost u první a druhé kategorie „činností epidemiologicky závažných“ byla novelou vyhlášky č. 79/2013 Sb. bez náhrady od 1.1. 2023 zrušena!

Vstupní prohlídky byly nezbytné a vycházely z dříve platné právní úpravy, kdy práce v gastronomii spadaly do činností epidemiologicky závažných, a u nich platily zpřísněné podmínky. Tato kategorie „činností epidemiologicky závažných“ však byla novelou vyhlášky č. 79/2013 Sb. bez náhrady zrušena!

POZOR je tu jedna vyjímka, kdy jsou prohlídky povinné a to pokud se jedná o zaměstnance pracující v noci (tj. zaměstnanec, který odpracuje během noční doby (22h – 6h) nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně, a to v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích).

Více podobně dobrých zpráv! 

Sdílejte na: