x

Grason menu Grason menu

Velké srovnání hodinových mezd v gastronomii! Jak se změnily a kdo si nejvíce pohoršil?

Aplikace Grason porovnala hodinové sazby z několika tisíc směn z června roku 2019 s červnem roku 2020. Z analýzy vychází, že podniky díky propadu tržeb začaly šetřit především na mzdách personálu.

Sdílejte na:
Velké srovnání hodinových mezd v gastronomii! Jak se změnily a kdo si nejvíce  pohoršil?

Gastronomie je bezpochyby jedním z nejvíce postižených segmentů, které zasáhla koronavirová krize. Některé podniky měly skoro tři měsíce zavřeno, některé přežívaly v provizorním režimu a vařily jídla s sebou. Z ulic se vytratili turisté, a tak se tržby restaurací propadly o několik desítek procent. To samozřejmě zasáhlo i samotné pracovníky, jejichž mzdy také zaznamenaly pokles.

Na základě dat z mobilní aplikace Grason, která propojuje flexibilní brigádníky a restaurační podniky, se hodinové mzdy pracovníků propadly o desítky korun. Na první pohled se to nemusí zdát jako výrazný rozdíl, ale v desítkách odpracovaných hodin je takový pokles už znatelný.

Aplikace porovnala hodinové sazby z několika tisíc směn z června roku 2019 s červnem roku 2020. Z analýzy vychází, že podniky díky propadu tržeb začaly šetřit především na mzdách personálu. Nejvíce se snížila hodinová mzda kuchařů, ta klesla o průměrných 35 Kč na 151 Kč. Pokles se nevyhnul ani číšníkům a servírkám, kde se průměrná hodinová sazba snížila o 22 Kč, a klesla tak na 124 Kč za hodinu. Barmanům se hodinová sazba snížila o 21 Kč na průměrných 136 Kč.  

(do hodinových mezd nejsou započítané tipy)

Optimalizace nákladů má vliv na pracovní trh

S propadem tržeb souvisí ii změna v potřebách provozovatelů restaurací, kteří jsou nuceni optimalizovat provozní náklady. To se odráží na pracovním trhu, kde jsou nyní preferováni brigádníci na úkor stálého personálu. Dočasný personál totiž mohou podniky využívat jen po dobu obědů či večeří, kdy mají v podniku plno a tím šetří na mzdách.

Trend potvrzuje i Karel Mařík z aplikace Grason: ,,Za posledních pár týdnů vidíme vysoký nárůst poptávek po flexibilním personálu. Jeho vytížení vzrostlo o 170%. Vzhledem k tomu, že nyní není nikdo schopný předpovídat dlouhodobý vývoj situace, trendem se stává právě flexibilita. Najímání dočasného personálu se stává čím dál tím více oblíbeným způsobem fungování restaurací. V Praze a Brně už tuto službu využilo přes 300 podniků.”

VYZKOUŠET APLIKACI

Sdílejte na: